Blog over editie: A closer look at cryptocurrencies

Maandag 4 september werd de 50e editie van SMC050 gehouden. Bas Wisselink sprak over het landschap van de cryptocurrencies en blockchain technologie. Het beloofde een interessante avond te worden nadat China eerder die dag de lancering van nieuwe digitale munten had verboden. Bas benadrukte dat cryptocurrencies niet alleen voor techneuten zijn. Blockchain zelf is technisch maar de beweging erachter niet.

Bas heeft een theaterachtergrond en is zich enkele jaren geleden bezig gaan houden met blockchains. Vorig jaar werd Bas Co Founder van Blockchain Workspace waar hij blockchain-trainingen geeft en zich bezighoudt met de verschillende soorten cryptocurrencies, Initial Coin Offerings (ICO’s), de waarde van tokens en Forks.

De centrale vraag die heerste was: “Hoe kan men digitale waarde op een veilige manier overdragen?”. Het probleem met digitale waarde ligt volgens Bas in het feit dat het niet schaars is. Wie garandeert mij dat mijn munten echt zijn en niet vervalst zijn? Wie zegt mij dat de transactie niet al een keer gedaan is? Digitaal betekent dat je dingen kan kopiëren en dupliceren. Er is dus geen schaarste. Als iets echt is en nog niet eerder is uitgegeven dan is het van jou. Blockchain technologie heeft het roer omgegooid en is decentraal en open. Niemand is de exclusieve eigenaar. Blockchain technologie heeft het mogelijk gemaakt om het eigendom van bepaalde data over te dragen.

Er zijn vier elementen die fundamenteel zijn voor een blockchain:
– Hij is onveranderlijk
– Er zit een tijdstempel op (acties moeten achter elkaar kunnen worden gezet)
– Public private key encryption (een unieke code die iemand een online identiteit kan geven)
– Peer-to-peer-network

Het peer-to-peer network zoals Satoshi Nakamoto het heeft ontwikkeld is gebaseerd op het feit dat alle deelnemers van het netwerk het eigendom verdelen. Het is dus een open netwerk waaraan iedereen kan deelnemen. Dit is volgens Bas ook de basis voor blockchain technologie: iedereen heeft zelf de vrijheid om toe te treden en weer weg te gaan uit een blockchain.

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Volgens Bas zijn blockchains ontzettend inefficiënt. Dit komt doordat iedereen alles wantrouwt. Dit wil zeggen dat iedereen alles herhaaldelijk controleert. Stel je voor dat jij een transactie verstuurt naar iemand. Dan wordt deze transactie getekend met jouw eigen unieke sleutel (punt 3), op een uniek moment (punt 2) waarna deze transactie op een netwerk terecht komt. Deze persoon (miner) controleert dan of de transactie correct is en stuurt deze dan door naar een X aantal andere miners. Al deze miners controleren de transactie en sturen deze vervolgens weer door. Herhaaldelijk worden deze controles uitgevoerd. Er moet te allen tijde aangenomen worden dat deze transactie wel eens fout zou kunnen zijn. Zodra deze transactie is goedgekeurd door de andere miners is de transactie voldaan en kan deze niet meer gewijzigd worden. Resultaat: een deel van een blockchain. Volg je het nog?

Miners? Miners stoppen bepaalde transacties in een blok en hebben als doel om er voor te zorgen dat het niet van te voren bekend is wie dat blok mag gaan maken. Zij lossen als het ware een puzzel op. Wanneer zij deze puzzel oplossen kunnen ze een blok aan de blockchain toevoegen en hiermee Bitcoins verdienen. Alleen miners kunnen transacties bevestigen en doorsturen. Dit principe zorgt voor vertrouwen. Andere spelers in het landschap van de blockchain zijn de ontwikkelaars. Deze ontwikkelen de code en doen voornamelijk mee voor de eer en willen graag de meest geschikte code schrijven. De gebruikers zijn nodig voor transacties en het verspreiden van positieve informatie over blockchain technologie. Investeerders dienen voor het doorgeven van informatie om zo de investering in waarde te laten stijgen.

Elk blok in een blockchain bevat een code, deze code ligt aan de basis van het volgende blok. Dit zorgt ervoor dat alle blokken afhankelijk zijn van de voorgaande blokken. Valt dit te hacken? Uiteraard. Maar dat zal wel erg veel werk kosten aangezien je dan alle voorgaande blokken ook aan zult moeten passen. Dit bevestigt wederom de veiligheid van het systeem. Blockchains maken het financieel aantrekkelijk om niet aan te vallen (hacken), maar om juist mee te doen.

Kun je een blockchain helemaal niet wijzigen nadat deze is goedgekeurd? Jawel! Dat heet een Fork, dit is als het ware een verandering/splitsing in een blockchain. Volgens Bas kan dit op drie manieren. Dit kan gedaan worden door de bestaande code te kopiëren en hiermee verder te werken (code-based Fork). Een tweede manier om verandering toe te brengen is door een Consensus Fork. Op een bepaald moment veranderen de regels wanneer een blok geldig is. Dit kan op twee manieren: de regels strenger maken (Soft Fork). Hiermee kan je altijd nog met oudere software blijven werken. De tweede manier is door de regels juist te verslappen (Hard Fork). Een voorbeeldje: de nieuwe cliënt maakt een blok van 2 Megabyte terwijl de oude cap op 1 Megabyte stond. Deze nieuwe is dus niet geldig. Dit zorgt ervoor dat de oudere software (allemaal maximaal 1 MB) niet meer met de nieuwe software kan communiceren. Dus: er vindt een Fork plaats, een split in de software.

Wilde jij ook meedoen en makkelijk geld verdienen? Dat kan ‘gemakkelijk’ door te investeren in een ICO (Initial Coin Offering). Waarom zou je dat doen? Als je investeert in een ICO heb je de kans om tokens in je bezit te krijgen die in korte tijd zeer populair kunnen worden. Een ICO wordt meestal gebruikt voor crowdfunding. Deze bedrijven zamelen geld in tijdens een ICO voor de ontwikkeling van een nieuwe token/coin (deze betaal je met fiat geld of coins zoals Bitcoins of Ethers). Blockchain platformen zoals bijvoorbeeld Ethereum en NXT bieden gebruikers eenvoudig de mogelijkheid om eigen ICO’s op te starten. ICO’s zijn razend populair omdat je er veel geld aan kunt verdienen. De prijs van een token wordt bepaald door de markt. Volgens Bas is het belangrijk om te weten dat er nog geen regelgeving is voor ICO’s. Dit betekent niet dat er geen regels zijn, maar dit betekent wel dat iedereen een token mag maken. Hoewel je deze token misschien niet mag verhandelen, mag je deze wel creëren. Hiermee zoek je dus niet naar de mazen in de wet maar naar de rek.

De huidige ontwikkelingen in ICO’s laten zien dat bijvoorbeeld de SEC (USA) en CSA (CA) bestaande wetgeving toe willen passen aan ICO’s. Hoe doet Europa dit? De ESMA hanteert een meer afwachtende houding vanwege de complexe Europese financiële markt.

Waar de ESMA een meer afwachtende houding hanteert vanwege de complexe Europese financiële markt, besloot China afgelopen maandag de ICO’s direct te verbieden. En daarmee halen ze meteen de basis van de blockchain technologie onderuit: keuzevrijheid.

Door Fana Keuter van Radyus