Blog 2 over editie: Learn from Silicon Valley

Sprekers: Peter Laanen en Jarno Duursma

Een bijdrage namens Henk Bethlehem; advocaat op het gebied van ICT/IE bij Bout Advocaten.

Inleiding

Yahoo, Apple, Intel, IBM, en vele andere grote namen zitten er: Silicon Valley. De naam slaat niet meer op de silicium chips die er werden geproduceerd, maar op de hele omgeving waar men zich bezighoudt met technologie. Het venture capital reikt er tot het plafond. Het is de plek waar ‘unicorns’ push-up bijeenkomsten houden in de lobby en waar ‘wandelmeetings’ gehouden worden om het nuttige te combineren met het aangename.

Jarno en Peter nemen ons mee naar het meest innovatieve tech-centrum ter wereld. Van tevoren vroeg ik mij af: wat is de mindset? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? En zou innovatie moeten worden afgeremd?


 

Peter Laanen


Peter heeft 18 jaar in Silicon Valley gezeten en daar alles gezien wat er te zien valt. Zijn motto is: ‘wat we kunnen leren, nemen we mee’. Één van de lessen die hij ons meegaf was om altijd aan factchecking te doen door gespreksverslagen te maken en afspraken te bevestigen. Met die lessen in de pocket luisterde ik naar zijn verhaal. Dit was voornamelijk een kijk in de ‘way of life’ in de VS en met name Silicon Valley. Awesome.

Hij liet zien dat Amerikanen zichzelf goed kunnen verkopen en dat wij Nederlanders te schuw zijn. Een leuk voorbeeld dat hij gaf, vond ik dat van een Amerikaan die op zijn CV schreef ‘I worked with George Clooney’, terwijl het iemand was die de set schoonmaakte waar George Cooney weleens was.

Een ander verschil dat hij noemde was dat van durf en doorzettingsvermogen. 99,95% van de ondernemingen ontvangt geen venture capitalist. De kans van slagen is daar heel klein en je moet S P R I N G hebben om het te maken, aldus Peter. Spring staat voor Spunky (= vastberaden), Perseverence (= doorzettingsvermogen), Renaissance man (= meerdere expertises), Inventief, Netwerken (niet alleen digitaal, maar ook in persoon) en Guts en gut feeling hebben (denk aan: lef en instinct).

In het kort zijn er een aantal dingen die je in de VS kunt doen om je goed voor te bereiden op een gesprek. Geef Amerikanen hun persoonlijke ruimte, gebruik geen verkeerde uitdrukkingen (pull your leg), beheers je elevator pitch en vermijd het gebruik van metrische eenheden (dus ounce in plaatse van kilogram en Fahrenheit in plaats van Celcius). Tot slot moet je netwerken tot je erbij neervalt.

De voors voor Silicon Valley en tegens voor Nederland vindt Peter de open sfeer, de vele evenementen, de grote talentenpool en het ontwikkelde ecosysteem. Wat hij als tegens zou omschrijven van het leven in Silicon Valley is dat talent duur is, dagelijkse kosten hoog zijn en dat zowel huren als kopen erg duur is.


 

Jarno Duursma

Jarno heeft 6 dagen lang 7 tot 9 lezingen per dag bijgewoond aan de Singularity University. Hij heeft zijn verhaal geclusterd tot een verhaal van 30 minuten en ervoor gekozen om de verdere toekomst van 2045 over te slaan. Dat staat als peilmoment genoteerd waarop je je brein kunt uploaden. Een bizarre gedachte.

Alles wat Jarno vertelt is waar, daar kun je de klok op gelijk zetten, aldus Jarno.

Eerst ging Jarno in op de technologie. Hij legde ons uit dat informatietechnologie de neiging heeft om exponentieel te groeien. ‘Standing on the shouders of giants’ is de metafoor die Jarno aanhaalde om het voortborduren van technologie op bestaande technologie te duiden. Als voorbeeld nam hij dat van 30 stappen. Met 30 stappen ben je 30 stappen verder. Met 30 exponentiële stappen ben je 26x de wereld rond. Technologie wordt steeds goedkoper en makkelijker in gebruik.

In Silicon Valley heerst een bepaalde mindstate, aldus Jarno. Daar draait het om outside the box denken. Als een haai 700 jaar oud kan worden, waarom kunnen wij mensen dat niet? Men kijkt in Silicon Valley niet naar grenzen, maar naar manieren om die te verleggen. Nieuwsgierigheid, creativiteit en een hacker mindset is wat daarbij volgens Jarno telt. Niet denken van bij telefoon van, ‘wat kan dat ding’, maar: ‘wat zou ik willen dat dat ding kan’. Het was ook belangrijk om voor ogen te houden dat er sprake is van ‘liquid knowledge’. Je kunt tegenwoordig niet alles weten of alles bijhouden. Dus denk niet, ‘ik moet eerst alles weten en dan ga ik aan de slag’, aldus Jarno.

Kunstmatige Intelligentie is het onderwerp dat vervolgens aan bod kwam. Hier ben ik altijd benieuwd naar. Dit beïnvloedt iedere nieuwe trend, aldus Jarno. De verwachting is dat we ons meer gaan integreren met de smartphone. Stem-, gezichts-, en afbeeldingherkenning gaan met stappen vooruit. Enkele interessante ontwikkelingen kwamen daarbij voorbij, zoals: Lyrebird, een programma waarmee je na 1 minuut van iemand zijn spraak, zijn stem kunt nabootsen, inchecken op Schiphol met je gezicht en Intraspexion, de ‘Minority Report’ van de juridische wereld (Dit programma herkent welke woorden en zinnen zouden kunnen leiden tot een claim in de toekomst.).

Algoritmes snappen steeds beter wat we willen en wie we zijn, aldus Jarno. Het voorspellend vermogen neemt toe. Aan de hand van het spel GO! liet Jarno zien dat kunstmatige intelligentie ons inzichten kan geven waar we nooit opgekomen waren. Tijdens de finale tussen Lee Sedol en Alpha GO (de computer van Google Deepmind) bijvoorbeeld, deed de computer een aantal zetten die nog nooit gedaan waren en waarvan Lee Sedol dacht: ‘of ik snap dit spel niet of die computer is briljant.’ Dat laatste bleek het geval.

Nadelen. Wat gaat er mis? We gaan naar een samenleving waarin privacy beperkt wordt. Aandacht voor elkaar neemt af en intimiteit wordt minder. Zo sterk als de technologie ten positieve is, zo snijdt het zwaard aan twee kanten, aldus Jarno. Een ander nadeel is dat het hacken zal toenemen en dat onduidelijk is hoe neurale netwerken tot besluiten komen. Die netwerken gaan gebruikt worden in de spreekkamer van de dokter. Een computer zou dan bijvoorbeeld de dokter adviseren dat je blinde darm eruit moet, terwijl je niet goed weet hoe dat advies tot stand gekomen is. Dat deed mij ook denken aan wat Dimitri Tokmetzis ons vertelde bij een eerdere SMC050 editie over privacy (“Dimitri maakte duidelijk dat het gevaar bestaat dat men straks niet (meer) kan uitleggen hoe beslissingen tot stand komen, maar dat een beslissing op basis van metadata wordt genomen ‘omdat de computer het zegt’. Als oplossing droeg Dimitri de waarden van transparantie, navolgbaarheid en evaluatie aan.”).

Als positieve afsluiter liet Jarno ons nog Generative design zien. Een stoel en auto ontworpen door een algoritme. Bij de auto was er live feedback in het design, terwijl de auto reed. Het programma ontwierp de raceauto dus live. Dit vond ik weer een mooi voorbeeld van nieuwe inzichten die kunstmatige intelligentie ons kunnen brengen.


 

Concluderend

Hebben wij een indruk gekregen van de ‘way of life’ in Silicon Valley en veel geleerd over de aankomende ontwikkelingen. Wat ik van deze editie vooral meeneem is dat wijzelf ook leren van kunstmatige intelligentie. De vraag die ik mij voorafgaand aan deze editie stelde: of ontwikkeling zou moeten worden afgeremd, is mij nog wel bijgebleven. Wat betekent het namelijk als onze smartphones communiceren over neurale netwerken en over 10 jaar slimmer zijn dan wij? De toekomst zal het uitwijzen. Tijdens een toekomstige SMC050 editie zal het ongetwijfeld duidelijk worden.

Geschreven door Henk Bethlehem; advocaat op het gebied van ICT/IE bij Bout Advocaten.