Blog over Yuri van Geest

Dit blog is een bijdrage van trouwe bezoeker,  Henk Bethlehem.

Spreker:
Yuri van Geest – Trendwatcher, oprichter ExOxo, co-founder Singularity University Nederland

Inleiding
Normaliter heeft SMC050 meerdere sprekers en een specifiek onderwerp. Behalve als Yuri van Geest een bezoek brengt. De editie draagt zijn naam en hij is de enige spreker. De aankondiging hield in dat deze editie zou gaan om ‘Singularity’ en de veranderingen die dat in de wereld met zich meebrengt. Mijn verwachtingen waren dus hoog.

Yuri van Geest
Yuri kondigde aan dat hij ons zou gaan vertellen over ‘Advanced Tech’, hij al twintig jaar de ontwikkelingen in China volgt en daar veelvuldig naar zal teruggrijpen, hij een bedrijf heeft opgericht dat is gevestigd in New York ‘ExOxo’, en nog enkele geheime onderwerpen met ons heeft te delen.

Van ‘easy problems’, naar ‘hard problems’
Het fundament van alles staat steeds meer ter discussie, aldus Yuri. Zo zijn er binnen afzienbare tijd kwantumcomputers, die niet sequentieel, maar lineair berekeningen kunnen maken. Deze computers maken gebruik van ‘qubits’, dat zijn kleine deeltjes die een bit tegelijk als een 0 en een 1 kunnen bewaren. ‘De kwantumcomputer is de Wet van Moore tot de macht van de Wet van Moore’. Calculaties die voorheen dertigduizend jaar zouden duren, kunnen met een kwantumcomputer binnen een uurtje worden opgelost. En binnenkort komt er in Japan een computer die de kracht heeft van het hele universum, zo vertelde Yuri ons.
Wat ik mij daarbij moet voorstellen is mij onduidelijk gebleven, maar het komt erop neer dat we aan een vooravond staan van een nieuw computingtijdperk. Hierbij zal sprake zijn van een dermate grote rekenkracht dat de mogelijkheid zal komen om de meest complexe vraagstukken te onderzoeken, zoals klimaat-, ruimte-, en medicijnonderzoek en we dieper in de realiteit kunnen kijken.
We gaan daarmee van de ‘easy problems’ naar de ‘hard problems’. Dat is de grote verandering in de wereld, aldus Yuri.

Blockchain
De kwantumcomputer heeft ook gevolgen voor de (meeste) Blockchains die we nu kennen, omdat ze daarmee gehackt zouden kunnen worden. Er zou dus een blockchain moeten komen die ‘kwantum-proof’ is, aldus Yuri. Een voorbeeld dat Yuri in ‘de blockchain-context’ aanhaalde was dat van ‘ABRA’. Dat is een Blockchain startup, waarmee op een simpele en goedkope manier geld kan worden verstuurd, zonder ‘bankfees’. De blockchain haalt de kern van de bank weg, volgens Yuri. Of die blockchain kwantumproof is werd mij niet duidelijk, maar het nut van ‘ABRA’ en de disruptieve gevolgen van dergelijke initiatieven voor banken werd wel duidelijk.

AI en Lemonade
Yuri vertelde ons verder dat er een synergie is tussen kunstmatige intelligentie en mensen. AI is een ‘guardian angel’ van mensen en andersom. Zo kan AI ongelukken herkennen voordat mensen het doorhebben. Maar heeft AI niet het gevoel, de flexibiliteit en het ‘boerenverstand dat mensen (vooral in Groningen ;)) hebben, aldus Yuri.

Disruptie
Lemonade is een innovatiestartup voor verzekeringen voor je huis. Met de applicatie kun je een claim indienen door het maken van een videoboodschap. Door middel van gezichts-, en stemherkenning kan deze applicatie bijna 100% accuraat beoordelen of iemand liegt of niet. Als je je claim hebt ingediend, word je binnen vier minuten uitbetaald. Het kostenniveau is vijftig keer lager dan dat van een klassieke verzekeraar, omdat er geen dure ‘real estate’ is en de AI veel personeel overbodig maakt. Daar valt niet tegen te concurreren, aldus Yuri. Reden waarom Allianz veel aandelen heeft genomen in Lemonade, onder het motto: ‘disrupt or be disrupted’.

Nanotechnologie
Volgens Yuri kan hiermee op atomair niveau beter materiaal worden gecreëer, zoals ‘Grafeen’. Een (disruptief) materiaal dat tweehonderd keer zo sterk is als staal, elektriciteit kan geleiden en heel erg dun (zelfs doorzichtig) is. Toekomstige toepassingen hiervan zouden kunnen bestaan uit semi-transparante telefoons, communicerende kleding, elektrische auto’s en lichtgewicht vliegtuigen.

Verder vertelde Yuri ons over ‘nano-coating’ en ‘nano-systemen’, waarmee alle vuil kan worden afgeweerd inclusief virussen en bacteriën. In de metro in Shanghai wordt dit al toegepast en heeft men minder last van ziektes. Een groot schoonmaakbedrijf in Nederland onderzoekt momenteel of toiletten kunnen worden voorzien van een ‘nano-coating’, zodat deze niet meer hoeven te worden schoongemaakt. Een andere toepassing hiervan is het converteren van zonlicht naar elektriciteit via een coating. Yuri betwijfelt dan ook of zonnepanelen in de nabije toekomst wel ‘de standaard’ zullen zijn.

China
In China waardeert men technologie en gaat men er anders mee om doordat China opereert als één bedrijf. Dit betekent dat alle andere bedrijven samenwerkingspartners zijn in de plaats van concurrenten. Een ander verschil ten opzichte van Europa is dat men alles doet volgens ‘learning by doing’. Dit heeft ervoor gezorgd dat China in tien jaar tijd een wereldleider is geworden op het gebied van technologie, aldus Yuri. Hoewel het in de lijsten met meest innovatieve landen niet zo staat, staat China met stip op nummer één. Zo is er in Shanghai al zes jaar een zelfrijdende auto en is het bedrijf Xinggaijan zesmaal groter dan Tesla, terwijl niemand dat kent.

Ook denkt men in China heel anders, waarbij de ‘context de content definieert’. Er wordt gekeken naar het ‘Umfeld’, welke relaties iemand heeft, welke investeerders achter een bedrijf zitten en zachte factoren. In Nederland is dat volgens Yuri totaal andersom. Dat is goed om voor de toekomst in het achterhoofd te houden,want Nederlandse AEX-bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van China. Vorig jaar waren er voor het eerst meer ‘unicorns’ uit China dan uit Silicon Vally. Dat noemt Yuri een ‘tipping point’. Het momentum in China is erg groot en zal doorgaan, aldus Yuri. Zelfs in die mate dat hij voorspelt dat over tien jaar de Chinese kunst en cultuur sector ‘leading’ zal zijn voor ons in plaats van Londen en New York. Markeer dus allemaal 15 januari 2028 in je agenda als een moment van reflectie.

ExOxo
Yuri deelde met ons de ‘learnings’ die hij in de afgelopen jaren met zijn bedrijf ExOxo heeft opgedaan. Hij benadrukte dat organisaties niet perse top down zouden moeten reguleren of middels zelfselectie, maar door een mix daarvan. Verder had hij een mooie slide over hoe je een succesvolle startup creëert . Ook is het belangrijk om voor ogen te houden wat de leeftijd is van je medewerkers en hoelang ze al bij je werken. Beide factoren wegen mee in het gemak waarmee innovatie binnen een organisatie kan worden ingevoerd. Een ander aandachtspunt van hem was dat de KPI’s verankerd moeten zijn in de Raad van het Bestuur of het management. Want als dat niet gebeurt, gebeurt er niets, aldus Yuri. Ook meent hij dat de KPI’s in het onderwijs verbreed zouden moeten worden naar of iemand zelfbewust is geworden, de juiste vragen stelt en verbeeldingskracht heeft. Hij vindt dat belangrijk, omdat het in de toekomst zal gaan om nieuwsgierigheid, creativiteit en veerkracht.

Personal Transformation
Innovatie werkt alleen als de leiders van een organisatie zich ook ‘persoonlijk transformeren’ en zich onderdompelen in de nieuwe wereld, daarmee aan de slag gaan en dit vervolgens belichamen voor hun organisatie, aldus Yuri. Alleen dan kom je authentiek over als leider, en heeft innovatie kans van slagen. Dat kun je ook zelf doen door jezelf een spiegel voor te houden en te kijken of je gedragspatronen in lijn zijn met je verhaal. Alles wat daarbuiten valt, zou je dan moeten loslaten. Volgens Yuri gaan we naar een spirituelere wereld, waarin we meer tijd hebben voor reflectie, meditatie en respect voor de natuur.

Sociale cohesie voor Nederland
In dit kader noemde Yuri dat alles goedkoper is geworden, behalve wonen, zorg, gezond voedsel en onderwijs. Dit komt onder andere door wetgeving, lobbyisten en de overheid, met als gevolg dat de sociale cohesie minder is geworden. Om de transactie naar sociale cohesie te maken, moet een ieder voor zich ontdekken wat zijn ‘passie’ en ‘purpose’ is, aldus Yuri.

Dit deel van de presentatie deed mij denken aan Ian Upton van de Boost Foundation (www.boostfoundation.eu). Hij had een goede baan bij een ICT bedrijf, heeft een team van vrijwilligers om zich heen verzameld om iets terug te doen voor de wereld en voert nu met zijn stichting projecten uit in Sri Lanka en Ecuador. In dat kader ben ik ook (in mindere mate) bij de stichting betrokken. Dit zorgt niet perse voor cohesie in Nederland, maar wel binnen het team en hij en het team van vrijwilligers hebben mij wel enorm geïnspireerd en voor het eerst kennis doen maken met wat Yuri van Geest ook bedoelt: iets terug doen voor de wereld en jezelf daarbij ontwikkelen.

Afsluiting
Yuri sloot de avond af met de slotscene uit de film Whiplash. Deze scene stond symbool voor de opmars en ambitie van China. Wellicht dat de woorden van LL Cool J ook gepast zouden zijn geweest: ‘
Don’t call it a comeback, I’ve been here for years’.

Conclusie
Uiteindelijk was het een avond met twee verschillende kanten. De hardcore technologie aan de ene kant en de zachte menselijke kanten aan de andere kant. Ik vond het een erg interessante (in)kijk op aankomende technologieën, materialen, China, bedrijfstransformatie en zelfontwikkeling.